Co daje kierunek gospodarka przestrzenna?

 

 

Jakie zawody można wykonywać po studiach na kierunku gospodarka przestrzenna? Można być planistą, urbanistą, specjalistą do spraw gospodarki gruntami lub rozwoju regionalnego. Takie studia kończą również zarządcy nieruchomościami, rzeczoznawcy i pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

Jakie są wymagane predyspozycje?

 

Gospodarka przestrzenna to stosunkowo nowy kierunek studiów: pojawił się dopiero w latach 90. ubiegłego wieku. Ta bardzo ciekawa i stale się rozwijająca dziedzina wiedzy zajmuje się problematyką optymalnego kształtowania i zagospodarowania przestrzennego miast i wsi, w kontekście lokalnym i globalnym. Studia na kierunku gospodarka przestrzenna mają charakter interdyscyplinarny: łączą nauki przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne, rolnicze, leśne oraz techniczne.

 

Czy do studiowania na tym kierunku wymagane są jakieś szczególne predyspozycje? Na pewno przyszły planista czy urbanista musi cechować się wyobraźnią przestrzenną, dobrym wzrokiem, zdolnościami technicznymi oraz mieć zdolność trafnego przewidywania procesów zachodzących w otaczającej nas przestrzeni. Studiować na tym kierunku można na różnych uczelniach: państwowych i prywatnych, w systemie dziennym lub zaocznym.

Happy students in the library

Studenci na kierunku gospodarka przestrzenna uczą się matematyki, statystyki, ekonomii, geografii, socjologii, prawoznawstwa, urbanistyki, fizyki, budownictwa, zasad projektowania i wielu innych przedmiotów. Można podczas studiów wybrać jedną z wielu dostępnych specjalności, takich jak: zarządzanie nieruchomościami, rewitalizacja terenów miejskich i poprzemysłowych, gospodarka zasobami lokalnymi, planowanie przestrzenne, kompozycja urbanistyczna.

 

Absolwent powinien dysponować szeroką wiedzą w zakresie problematyki przestrzeni, budownictwa i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, znać związane z tymi zagadnieniami przepisy prawne i administracyjne.

Gdzie po studiach?

Absolwenci tego kierunku mają wiele możliwości zatrudnienia. Przede wszystkim w urzędach gmin, starostwach, urzędach marszałkowskich, zwłaszcza w komórkach zajmujących się mieniem komunalnym, przygotowywaniem inwestycji, ochroną środowiska, gospodarką gruntami, turystyką i rekreacją.

 

Mogą też pracować w biurach projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów, w biurach obrotu nieruchomościami, bankach i innych firmach prywatnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *