Jak przygotować uczniów do matury z informatyki?

Informatyka jest jednym z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów. Na rynku wciąż brakuje specjalistów w branży IT, więc każdy kolejny absolwent studiów informatycznych ma znacznie większe szanse na pracę w zawodzie niż jego koledzy po innych kierunkach. Nic więc dziwnego, że tak wielu uczniów szkoły średniej (zarówno liceów, jak techników) zdaje na maturze jako przedmiot uzupełniający (dodatkowy) informatykę. Jak każdy egzamin maturalny, także informatyka wymaga odpowiedniego przygotowania. Jak pomóc uczniom zdać maturę z informatyki na wysokim poziomie?

Przebieg egzaminu

Ważną kwestią jest to jak wygląda sam egzamin. Przede wszystkim składa się z dwóch części – pisemnej i praktycznej. Część pisemna trwa 60 minut i polega na rozwiązywaniu zadań bez użycia komputera, zaś część druga trwa 150 minut i sprawdza umiejętności praktyczne ucznia.

Część pisemna zawiera pytania zamknięte i otwarte związane nie tylko z zagadnieniami z zakresu informatki, ale także matematyki. Ważne jest, by uczeń przed egzaminem przypomniał sobie podstawowe pojęcia z matematyki (m.in. funkcje i systemy liczbowe), ponieważ z pewnością pojawią się na egzaminie. Poza tym egzamin maturalny zawiera zadania sprawdzające znajomość terminologii głównego przedmiotu.

Część druga sprawdza umiejętności ucznia przy pracy z komputerem. W związku z tym pojawią się zadania wymagające użycia arkusza kalkulacyjnego (Excel) oraz stworzenia bazy danych (Access). Umiejętność tworzenia kwerend w programie Access oraz znajomość funkcji w Excelu pozwolą zdobyć dodatkowe punkty na egzaminie maturalnym.

 

Jakie zadania mogą pojawić się na egzaminie i jak je rozwiązywać?

Zadania egzaminacyjne nie narzucają zdającym sposobu wykonywania zadań (o ile nie zostało to wyraźnie zaznaczone w treści zadania). Dzięki temu uczeń może swobodnie zdecydować, jakiego języka programowania użyje. Ważne, aby był to język, w którym czuje się najlepiej i zna go na tyle dobrze, by bez dodatkowych pomocy poradzić sobie z użyciem odpowiednich funkcji. Na egzaminie nie ma bowiem możliwości korzystania z Internetu.

Funkcje, które uczeń powinien znać przystępują do egzaminu z informatyki:

  • odczyt oraz zapis danych z pliku
  • działania na systemach liczbowych (konwersja liczb)
  • dzielenie danych, (np. spacjami)
  • sortowanie
  • najczęstsze problemy algorytmiczne

 

Jak już wyżej wspomniano, ważna jest także znajomość arkusza kalkulacyjnego i baz danych – pojawiają się w wysoko punktowanych zadaniach.

Wśród obowiązkowych zadań znajduje się również pisanie algorytmów na arkuszu egzaminacyjnym. W zupełności wystarczy wypunktować następujące po sobie funkcje, nie ma konieczności korzystania z języka programowania. Ta druga opcja niesie ze sobą ryzyko pominięcia jakiego elementu (np. średnika) lub niepoprawnego skonstruowania funkcji lub warunków.

Przygotowanie do matury z informatyki wymaga od uczniów posiadania sporej wiedzy z szerokiego zakresu materiału. Najlepiej więc zacząć uczyć się dużo wcześniej, nie zostawiać wszystkiego na ostatnia chwilę. Zdecydowanie łatwiej będzie tym zdającym, którzy dzięki zainteresowaniom albo klasie o profilu informatycznym zdążyli obyć się z specjalistycznym językiem oraz nabyć w praktyce niezbędne umiejętności. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by inni uczniowie również podeszli do matury z tego przedmiotu. Dobrze zdana matura z informatyki pozwoli dostać się na każdą uczelnię techniczną oraz jest mile widziana wśród pracodawców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *